Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Bekijk onze privacy policy

 
 

Algemeen 

OVER GIJS

Gijs Bakker is een Coach & Consultant met een sociaal en groen hart en verstand van marketing en de financiële wereld. Na jarenlange ervaring in het bedrijfsleven, een achtergrond in de management consultancy & advieswereld, en in de financiële dienstverlening bij banken & verzekeraars, nam hij de stap om als interimmanager & zelfstandig adviseur aan de slag te gaan in de sport-, zorg-, duurzaamheid, natuur-, erfgoed- en (maatschappelijk)vastgoedwereld. Zijn werkzaamheden zijn altijd bedrijfskundig georiënteerd, op het snijvlak publiek-privaat, en met een focus op Marketing, Relatie Management & Business Development. Vanuit die hoedanigheid heeft hij een jarenlange ervaring opgebouwd als partner van Bedrijven & Instellingen, MKB’ers, Zelfstandig Professionals, (Medisch) Vrije Beroepers, Verenigingen en Stichtingen.

Een steentje bijdragen aan het socialer maken van het bedrijfsleven, en commerciëler maken van de (semi) publieke sector werd mijn specialisme. Het is fantastisch om te zien dat het bedrijfsleven anno 2019 duurzame slagen gaat maken en de, daarvoor geschikte, onderdelen van de publieke sector, van aanbod-gedreven meer vraag-gestuurd en marktgericht gaat werken. Burger, client en patient moeten hierin altijd centraal staan. Er zijn dus inmiddels veel meer mensen in de maatschappij die van beide sectoren verwachten, en er van overtuigd zijn, dat publiek-private samenwerking (PPS) en een integrale aanpak tussen beiden, voor duurzame businessmodellen en continuïteit gaat zorgen. De een heeft de ander nodig om aan te sluiten op de wensen van share- en stakeholders, en om bestaansrecht te houden. Een sustainable business, daar draait het om!

Over Quintessens

Quintessens betekent:

De essentie, de kern van de zaak, de zuiverste belichaming van een eigenschap. Het fijnste of wezenlijkste van iets, de ziel, de pit, het krachtigste en niet materiële. Een samenstelling van quinta (het vijfde) en essentie (het wezen), dat Aristotales als vijfde element toevoegde aan de vier traditionele elementen; aarde, water, vuur en licht. Voor onze organisatie betekent dat “het zorgen voor elkaar en voor onze omgeving”. Het verenigen van werken voor, en genieten van, onze prachtige natuur, landschappen, landgoederen en monumenten en deze middels duurzaam ondernemerschap & rentmeesterschap overdragen aan de volgende generatie. 

Quintessens zet zich elke dag in voor uw mooie, prettige, gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving!

Hiervoor zijn flinke investeringen nodig in tijd, financiele middelen en energie. Investeringen die soms ook als een rendabele belegging gezien moeten worden, in uw bedrijf maar ook als particulier, om de wereld van Groen & Erfgoed te beschermen, te beheren, er van te genieten en te ontwikkelen voor nieuwe generaties.

Het Initiatief

Quintessens is ontstaan uit liefde voor Natuur, Landschappen, Landgoederen en Erfgoed, gecombineerd met het besef dat we nu meer dan ooit verantwoorde en duurzame keuzes moeten maken als het gaat om het investeren van onze tijd en financiële middelen hierin. Hiervoor is kennis van en passie voor onze groene en monumentale parels in ons landschap en onze dorpen en steden nodig, maar ook “ondernemerschap”, zakelijkheid en economische continuïteit. Deze twee werelden brengt Quintessens samen.

Hierin willen we ondernemers, zelfstandig professionals en particulieren inspireren en verbinden om te genieten van, en te investeren in onze prachtige omgeving met soms architectonische hoogstandjes en grote cultuur- en natuurhistorische waarden. Vervolgens kan maatschappelijk en monumentaal vastgoed verduurzaamd en zo nodig herbestemd worden, waarin mensen samen komen om te wonen, werken of voor elkaar te zorgen. Door een goede balans tussen economisch, (sociaal)-maatschappelijk en ecologisch rendement te realiseren, ontstaat er ruimte voor restauraties, renovaties, circulaire en duurzame verbouwingen. Zo genieten we van ons prachtige vastgoed en geven we dit door aan de generatie na ons.

Visie

Quintessens streeft er naar om met en voor haar relaties naast een goed economisch rendement ook ecologisch en (sociaal-)maatschappelijk rendement te behalen.

Wij hebben de visie dat een maatschappelijk bijdrage, zoals het opkomen voor kwetsbare mensen, kwetsbare natuur en kwetsbaar erfgoed in onze samenleving enerzijds, en winst maken, een gezonde financiële positie en vermogensgroei anderzijds, heel goed samen gaan. Het een kan niet zonder het ander en daarom werkt Quintessens dan ook elke dag aan een mooie, prettige, gezonde en duurzame woon-, werk- en leefomgeving.